Imprint - podle § 25 zákona Media

Odpovědnost za obsah: Dr. Peter Hancvencl
Provedení: Thomas Neuman a Erwin Erkinger
Fotografie a grafika: Hrad rekreační a pe.at
Programování: Erfinderei za použití Pelican a Bootstrap

Provozovatel:

Dr. Peter Hancvencl
Sobcice 1, 50801 Horice
Tel: +42 072 40 13 876

office@schlossurlaub.at

Informační a znalostní

Veškerý obsah jsou chráněny autorským právem. Všechna práva vyhrazena!

Pro spojení na místa mimo naší nabídky a za jejich obsah nenese žádnou odpovědnost.

Chyby a opomenutí vyhrazeny.